Vermogen

Uw vermogen is de optelling van al uw bezittingen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Spaargeld
  • Beleggingen in aandelen, obligaties en derivaten
  • Kapitaalverzekeringen
  • Uw eigen koopwoning
  • Een vakantiewoning of woning die u verhuurd
  • Uw eigen bedrijf of een bedrijfspand
  • Overige bezittingen zoals bijvoorbeeld kunst, sieraden of een auto

Uw vermogen en de aangroei daarvan zijn een belangrijk onderdeel van uw financiële situatie. In een financieel plan kunnen wij de ontwikkeling van uw vermogen in kaart brengen. Ook kunnen wij u helpen bij het zo optimaal mogelijk inzetten van uw vermogen. Wij hebben de benodigde contacten met diverse banken en instellingen die aan vermogensbeheer doen.