Hoe zijn wij u van dienst?

Ons advies wordt altijd gepresenteerd in een persoonlijk financieel plan. In het plan vindt u ons antwoord op uw specifieke vraag. Hierbij staan uw wensen en uw persoonlijke situatie centraal.

Bij het tot stand komen van het plan volgen wij een vaste volgorde:

  • Het inventariserend gesprek
  • De uitwerking van het plan
  • De mondelinge toelichting van het plan
  • Het uitwerken van het definitieve advies

Deze stappen zullen wij nader toelichten.

Onafhankelijkheid
De Gooische Raadkamer biedt u producten van vele banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Wij krijgen geen enkele (financiële) vergoeding van deze aanbieders. Uw wensen en persoonlijke situatie bepalen voor welke bank of verzekeraar er gekozen wordt.

Het inventariserend gesprek
In het eerste gesprek geven wij u uitleg over onze diensten en tarieven, zodat u weet wat u van ons mag verwachten en wat voor u de kosten zijn. E.e.a. kunt u ook terug vinden in onze dienstverleningsdocumenten (DVD) onderaan deze pagina.

Om voor u tot de beste oplossing te komen, hebben wij een gedetailleerd beeld van uw wensen en financiële situatie nodig. Een goede voorbereiding van uw kant is gewenst. Het is niet alleen van belang te weten wat uw inkomen is, maar ook of en op welke wijze uw vermogen is belegd, de pensioenregeling die u heeft, hoe uw hypotheek eruit ziet en of er lopende verzekeringspolissen zijn. Alleen met een volledig beeld van uw situatie kunnen wij u een passend advies geven.

Bereidt u zich niet alleen voor door alle relevante bescheiden te verzamelen en mee te nemen, maar laat uw gedachten ook al vast gaan over uw financiële wensen. Wanneer wilt u stoppen met werken en welk inkomen wilt u dan hebben? Wat zijn voor u acceptabele woonlasten? Wilt u verzekerd zijn in het geval van overlijden, bij ziekte of bij werkeloosheid?

De uitwerking van het plan
Na het inventariserend gesprek brengen wij uw financiële positie in kaart en combineren deze met uw wensen. Vervolgens selecteren wij de best passende producten en leggen deze vast in een financieel rapport.

Mondelinge toelichting
In ons tweede gesprek lichten wij het door ons opgestelde plan toe en bespreken we de onderliggende onderdelen. Op elk onderdeel bekijken we samen of deze voldoet aan uw wensen en welke aanpassingen nog gewenst zijn. Uiteraard heeft u tijdens dit gesprek alle gelegenheid om uw vragen te stellen.

Definitieve uitwerking
Op basis van ons laatste gesprek kan ons advies nog worden bijgesteld en daarna zetten wij het advies om in een definitieve versie. U krijgt een toelichting op de af te sluiten producten uit het advies. Daarna worden de producten aangevraagd en volgt de administratieve afhandeling van het advies.

Het vervolg
Na invulling van uw advies heten wij u van harte welkom als klant. Wij zullen u dan ook met regelmaat benaderen om te vernemen of de invulling nog voldoet aan de eerder opgestelde uitgangspunten. Indien nodig ondernemen wij actie om eventuele gewijzigde omstandigheden in te passen in uw herziene situatie.